การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
19 เมษายน, 2023 by
การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


            
            ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี) มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยการจัดให้เกษตรกรผู้ยากจนไม่มีที่ดินทำกินเข้าทำประโยชน์ โดยวิธีการเช่าหรือเช่าซื้อ

การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 19 เมษายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment