ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
30 มกราคม, 2024 by
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔸 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

✨ นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯที่หน่วยงานต่างๆของบประมาณ และบรรจุไว้ในแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 30 มกราคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment