พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
30 มกราคม, 2024 by
พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


❇️ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

✨นางชนิษา  วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะคุณครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

✳️ โดยมีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในกลุ่มระดับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จำนวน 6 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จำนวน 1 แห่ง โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 ณ เทศบาลเมืองสองพี่น้องและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 

✅ ได้นักเรียนตัวแทนของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยมีจำนวนนักเรียน 119 คน ครูผู้ฝึกซ้อม 43 คน และ 46 กิจกรรม แบ่งเป็น

👉 ระดับปฐมวัย  จำนวน 2 กิจกรรม

👉 ระดับประถมศึกษา  จำนวน 44 กิจกรรม

✅ ทั้งนี้มีนักเรียนเป็นตัวแทนระดับมัธยมศึกษาในการไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดังนี้

👉 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) จำนวน 21 กิจกรรม

👉 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน จำนวน 11 กิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 30 มกราคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment