พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
20 กรกฎาคม, 2023 by
พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


✨👵🏻วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีฯ นายสัญญา บุญศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ นายบรรประชา อมรไตรภพ ที่ปรึกษา นางรำเพย ภมรมานพ ที่ปรึกษาฯ 

✨🧓🏼พร้อมด้วยประธานชุมชน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลฯ เพื่อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 20 กรกฎาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment