โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง
6 ธันวาคม, 2023 by
โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔸🚌 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายสัญญา บุญศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นายบรรประชา อมรไตรภพ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นางรำเพย ภมรมานพ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และนายประเชิญ จินดาอินทร์ ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ ได้นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าม่วง และดูงานกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย ตำบลทุ่งสมอ จังหวัดกาญจนบุรี 

🔹ในการนี้ทางโรงเรียนผู้สูงอายุได้เรียนเชิญ นายกชนิษา วิมลวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย















โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment