โครงการสร้างความรู้และทักษะแก่เด็กในการป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
29 สิงหาคม, 2023 by
โครงการสร้างความรู้และทักษะแก่เด็กในการป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🏊🏻‍♂️💧วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการสร้างความรู้และทักษะแก่เด็กในการป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2

💧🏊🏻‍♂️โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากชมรมทีมกู้ชีพทางน้ำ ดำเนินการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) และโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้นโครงการสร้างความรู้และทักษะแก่เด็กในการป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 29 สิงหาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment