โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED
5 ตุลาคม, 2023 by
โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔹🔸วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED 

🔸🔹สำหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยประธานชุมชนในเขตเทศบาล และตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 5 ตุลาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment