นายกฯ มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนการงาน
6 มกราคม, 2022 by
นายกฯ มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนการงาน
SPNCITY
| No comments yet


นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนการงานและ ผอ. รร.สังกัดเทศบาลฯ

 

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้กล่าวอวยพร พร้อมทั้งมอบกระเช้าของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 

 

ให้กับนางสาวจิราภรณ์อ่อนสำอางค์ ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยในการนี้ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้องอีกด้วย


นายกฯ มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนการงาน
SPNCITY 6 มกราคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment