มอบเสื้อให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
6 ธันวาคม, 2023 by
มอบเสื้อให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔹วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 นายบรรประชา อมรไตรภพ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทนมอบเสื้อให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 
🔸โดยได้รับการสนับสนุนเสื้อทั้งหมดจาก นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง 
🔹และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 11 จิตอาสาเพื่อชีวิตและสังคม และออกกำลังกายบาสโลบ อีกด้วย


มอบเสื้อให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment