มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นแรก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
6 ธันวาคม, 2023 by
มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นแรก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


✳️ 🏫 เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 

👴🏼👵🏼 นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นแรก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จำนวน 31 ท่าน ณ อาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

✅ ในการนี้ได้มีการมอบโล่ห์ผู้สูงอายุที่มีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้มีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 

🙏🏼 ขอขอบคุณนายกชนิษา  วิมลวัฒนา ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร และได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นแรก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment