กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
8 พฤศจิกายน, 2022 by
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
SPNCITY
| No comments yet


🌿วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนในเขตเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 บริเวณสวนสุขภาพลาดเข็มทอง (ด้านถนนเทศบาล 1)  โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นทองอุไร โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ 

🌿โดยวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ มีความเป็นมาจากที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์มาโดยตลอด และทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
SPNCITY 8 พฤศจิกายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment