กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล ทั้งกีฬาฟุตบอล กีฬาแชร์บอล และกีฬาเปตอง
18 สิงหาคม, 2023 by
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล ทั้งกีฬาฟุตบอล กีฬาแชร์บอล และกีฬาเปตอง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


⚽️เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีฯ นายสัญญา บุญศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ นายบรรประชา อมรไตรภพ ที่ปรึษาฯ นางรำเพย ภมรมานพฯ ที่ปรึกษาฯ 

🏀พร้อมด้วยประธานชุมชน และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล ทั้งกีฬาฟุตบอล กีฬาแชร์บอล และกีฬาเปตอง ท่ามกลางความสนุกของกองเชียร์จากพี่น้องประชาชนในทุกชุมชน 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล ทั้งกีฬาฟุตบอล กีฬาแชร์บอล และกีฬาเปตอง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 18 สิงหาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment