การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 2/2566
23 สิงหาคม, 2023 by
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 2/2566

📑วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 2/2566 ณ ศูนย์แพทย์ทางเลือกเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 23 สิงหาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment