การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน แทนตำแหน่งที่ว่าง ของชุมชนบางใหญ่ และชุมชนประชาร่วมใจ
30 มกราคม, 2024 by
การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน แทนตำแหน่งที่ว่าง ของชุมชนบางใหญ่ และชุมชนประชาร่วมใจ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔸 ช่วงเย็นของวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

✨ นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน แทนตำแหน่งที่ว่าง ของชุมชนบางใหญ่ และชุมชนประชาร่วมใจ

❇️ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ที่จะเป็นตัวแทนของชุมชนในเขตชุมชน ที่มีหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในเขตเทศบาล อีกทั้งอันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน แทนตำแหน่งที่ว่าง ของชุมชนบางใหญ่ และชุมชนประชาร่วมใจ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 30 มกราคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment