เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็กนักเรียนในสังกัด
13 มีนาคม, 2023 by
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็กนักเรียนในสังกัด
KESARA P.
| No comments yet


เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยใช้เครื่อง KidSize
ซึ่งสามารถส่งข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง และแปลผลภาวะโภชนาการของเด็กไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล และผู้ปกครองได้ รวมทั้งสามารถเก็บเป็นข้อมูลของเด็กได้อีกด้วย

  

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็กนักเรียนในสังกัด
KESARA P. 13 มีนาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment