ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
6 กุมภาพันธ์, 2024 by
ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🟢 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

🚑 นางชนิษา  วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธรณสุขฯ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

✅ ️เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งได้

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 กุมภาพันธ์, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment