การประชุมสภาเทศบาลเมือสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
3 มีนาคม, 2022 by
การประชุมสภาเทศบาลเมือสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
SPNCITY
| No comments yet


การประชุมสภาเทศบาลเมือสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้เกียรติมาประดับเครื่องหมายให้กับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ในการประชุมสภาเทศบาลเมือสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง การปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทบ์ทางเลือก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


การประชุมสภาเทศบาลเมือสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
SPNCITY 3 มีนาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment