ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการเนินงานของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประชาชนส่วนใหญ่ ที่มารับบริการของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใจทั้ง ๗ หัวข้อโดยสำรวจจากประชาชนทั้งหมดจำนวน ๕๐ คน
15 กันยายน, 2021 by
ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน
James
| No comments yet


ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการเนินงานของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประชาชนส่วนใหญ่ ที่มารับบริการของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใจทั้ง ๗ หัวข้อโดยสำรวจจากประชาชนทั้งหมดจำนวน ๕๐ คน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมาก 63.85 % พึงพอใจ 37.14 % ไม่พอใจ 0 % รวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจ 100 %

Download เอกสารได้ที่นี่


ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน
James 15 กันยายน, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment