มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
15 มิถุนายน, 2022 by
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
SPNCITY
| No comments yet


มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๒๐๕/๒๕๖๕
เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มช่องทางการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของ
          ผู้อุปสมบท

 ➥ หนังสือมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕    

 ➥ QR Code ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม


 ➥ QR Code ตรวจสอบสถานะการยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม


มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
SPNCITY 15 มิถุนายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment