เรื่อง การลอกท่อระบายน้ำพื้นที่ตลาดสุดเทศบาลด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูง บริเวณตลาดสุดเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาล
11 สิงหาคม, 2021 by
เรื่อง การลอกท่อระบายน้ำพื้นที่ตลาดสุดเทศบาลด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
Administrator
| No comments yet


เรื่อง การลอกท่อระบายน้ำพื้นที่ตลาดสุดเทศบาลด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูง บริเวณตลาดสุดเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาล เนื่องจากมีการอุดตันจากเศษวัสดุและขยะมูลฝอย รวมไปถึงตะกอนไขมันในท่อระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประกอบกับเข้าช่วงฤดูฝนซึ่งหากเกิดฝนตกหนัก อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายสินค้า และผู้ที่จำหน่ายสินค้า รวมไปถึง

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยจะเริ่มดำเนินการท่อระบ่ายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูง ในระหว่างวันที่ ๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจะเริ่มกำเนินการตั้งแต่เวลา 20.00 น. - 03.30 น. ของวันถัดไป ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนิน 1 - 2 วัน


เรื่อง การลอกท่อระบายน้ำพื้นที่ตลาดสุดเทศบาลด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
Administrator 11 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment