รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
7 มกราคม, 2022 by
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY
| No comments yet


รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา เทศบาลเมืองสองพี่น้อง


 ◇  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     
    

 ◇ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ◇ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

      รอบ ๖ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

        ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

        รอบ ๖ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖       


       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
SPNCITY 7 มกราคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment