ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ โครงการ
21 พฤศจิกายน, 2023 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย (โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดิษฐ์และตกแต่งกระทง (โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดเวที แสง สี เสียง (โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงดนตรีแตรวงสำหรับขบวนแห่ (โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพการแสดง (โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอุปกรณ์สำหรับพิธีเปิด (โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 21 พฤศจิกายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment